fls

آخرین اخبار در مورد نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هیل»، نشریه نزدیک به کنگره آمریکا در مطلبی امروز دوشنبه نوشته جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده فاقد سیاست در قبال ایران است.  در این مطلب آمده است: «از روی کار آمدن بایدن دو سال می‌گذرد اما او هنوز فاقد سیاستی در قبال ایران است که برای سال ۲۰۲۳ تدوین شده باشد. در همین حال، ایران بیکار ننشست ...

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هیل»، نشریه نزدیک به کنگره آمریکا در مطلبی امروز دوشنبه نوشته جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده فاقد سیاست در قبال ایران است.  در این مطلب آمده است: «از روی کار آمدن بایدن دو سال می‌گذرد اما او هنوز فاقد سیاستی در قبال ایران است که برای سال ۲۰۲۳ تدوین شده باشد. در همین حال، ایران بیکار ننشست ...

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است

نشریه هیل: بایدن فاقد راهبرد در قبال ایران است به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هیل»، نشریه نزدیک به کنگره آمریکا در مطلبی امروز دوشنبه نوشته جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده فاقد سیاست در قبال ایران است.  در این مطلب آمده است: «از روی کار آمدن بایدن دو سال می‌گذرد اما او هنوز فاقد سیاستی در قبال ایران است که برای سال ۲۰۲۳ تدوین شده باشد. در همین حال، ایران بیکار ننشست ...